Arti Osgb Logo

Artı OSGB Edremit
İşe Giriş Sağlık Raporu

Edremit Artı OSGB olarak işe giriş sağlık raporu sürecine özel bir yaklaşım benimsemekteyiz. İşe yeni başlayan çalışanlar için sağlık raporu, iş güvenliği ve sağlığı standartlarına uyumun sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir.
Edremit Artı OSGB Hizmetler İmages

İşe Giriş Sağlık Raporu

Bu rapor, çalışanın genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler içerir ve işyerinde karşılaşabileceği potansiyel risklerin belirlenmesine yardımcı olur.

İşe giriş sağlık raporu sürecimiz, işletmelerin çalışanlarını güvenli bir şekilde işe başlatmalarına olanak tanır. Sağlık raporu, çalışanın fiziksel ve psikolojik sağlığını değerlendirirken, iş yerindeki potansiyel tehlikeler konusunda da bilgi sağlar. Bu sayede işverenler, iş yerindeki güvenlik önlemlerini daha etkili bir şekilde planlayabilir ve çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alabilirler.

Bilgi Alın

Edremit Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Artı OSGB’nin iş yeri çalışanlarına özel sağlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize hemen ulaşabilir, tüm soru ve sorunlarınıza yanıt alabilirsiniz.

Edremit İşe Giriş Sağlık Raporu

Edremit Artı OSGB, işyerlerinde çalışanlara yönelik işe giriş ve periyodik sağlık taramaları hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında, çalışanlara aşağıdaki tetkikler yapılmaktadır:

 • Akciğer grafisi
 • Odyometre (işitme testi)
 • Solunum fonksiyon testi (SFT)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Göz muayenesi
 • Kan ve idrar tetkikleri
 • Tetanos aşısı

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe yeni başlayan çalışanların işe uygun olup olmadığını belirlemek için işe giriş sağlık raporu almaları gerekmektedir. Bu rapor, işyeri hekimi tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda düzenlenir.

İşe giriş sağlık raporunda aşağıdaki hususlar değerlendirilir:

 • Genel sağlık durumu
 • İşyerindeki risk faktörlerine göre uygunluk
 • Meslek hastalıklarına yatkınlık

İşe giriş sağlık raporu, işyerinde çalışan tüm çalışanlar için zorunludur.

Periyodik Sağlık Taramaları

Çalışanların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi için periyodik sağlık taramaları yapılmalıdır. Bu taramalar, işyerindeki risk faktörlerine göre belirlenir.

Edremit Artı OSGB, işyerlerinin tehlike sınıfına göre çalışanların periyodik sağlık taramalarını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmektedir:

 • Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için 5 yılda bir
 • Tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için 3 yılda bir
 • Çok tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için yılda bir

Periyodik sağlık taramaları kapsamında yapılan tetkikler, işe giriş sağlık raporunda yapılan tetkiklere benzerdir. Ancak, işyerindeki risk faktörlerine göre ek tetkikler de yapılabilir.

Edremit Artı OSGB, çalışanların sağlık durumlarını korumak ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek için işe giriş ve periyodik sağlık taramaları konusunda profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmetler kapsamında, çalışanlara aşağıdaki faydalar sağlanmaktadır:

 • Çalışanların sağlık durumlarının korunması
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 • İş verimliliğinin artırılması

Tüm soru ve sorunlarınız için bize yazabilir detaylı bilgiye en kısa zamanda erişebilirsiniz.

— veya–

Hizmetlerimiz hakkında en hızlı bilgiyi bizimle iletişime geçerek edinebilirsiniz.